Hendlův dvůr

Hendlův dvůr, také občas usedlost Šárecký dvorec se nachází v ulici U Matěje číslo 3. Jeho areál je památkově chráněn, zdejší území bylo osídleno už v prehistorických dobách. Dlouhou dobu se zde nacházela velmi známá a oblíbená restaurace U Matěje.

Archeologické vykopávky v okolí Hendlova dvora objevily velké množství různých zajímavostí. Jsou zde stopy osídlení z pozdní doby kamenné a pozůstatky osady z doby bronzové. Místo muselo být osídleno i na začátku dějin naší země, protože zdejší kopec zmiňují i naše nejstarší kroniky a legendy. Historie dvora je ale přeci jen trochu mladšího data. V polovině šestnáctého století se objevuje záznam o zdejší krčmě, kterou v letech 1559 až 1560 vedl Jan Chlum. Pozemky kolem krčmy sloužily jako vinice. Hodnota krčmy s pozemky (u kterých se již tehdy asi nacházel nějaký větší statek) byla nemalá, když došlo k jejímu prodeji, nový majitel zaplatil za vše osm tisíc kop míšeňských grošů. Kolem poloviny sedmnáctého století se zdejší majetek natolik rozrostl, že začal být označován jako dvůr. Majitelé byli až do konce sedmnáctého století pražští měšťané, v roce 1699 pozemky zakoupil první šlechtic – Ignác  Vratislav z Mitrovic. Majetek byl pod dozorem metropolitní kapituly, která schvalovala změny vlastnictví a také regulovala zdejší podnikání.

Nové budovy statku vznikly někdy kolem začátku osmnáctého století, pán s modrou krví hodlal svůj majetek řádně zvelebit. Ale dědici to příliš neocenili a tak po jeho smrti bylo zase vše prodáno. Dalším šlechtickým majitelem byla baronka Antonie Skronská z Bydžova, která Šárecký dvorec zakoupila v roce 1803, nechala ho opravit a při rekonstrukci mu vtiskla jeho dnešní podobu. Název Hendlův dvůr se objevil v polovině devatenáctého století, kdy sídlo i s pozemky zakoupil Antonín Hendl. Po druhé světové stavbu spravoval Keramoprojekt, který provedl dílčí architektonické úpravy. V roce 1964 byla stavba prohlášena za státem chráněnou kulturní památku. Z celého komplexu byla pro Pražany nejznámější restaurace U Matěje, která byla na čas spojený s přestavbou areálu (vzbuzující velké kontroverze) uzavřena.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 6 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.