Kostel svatého Ducha

Kostel svatého Ducha, je krásnou jednolodní gotickou stavbou, která stojí na křížení ulice Dušní a Široké na Starém Městě.

Kostel sv. Ducha byl postaven na konci první poloviny století čtrnáctého. Byl původně nedílnou součástí kláštera benediktinek založeného v roce 1346, který ale zanikl v bouřlivém období husitských válek v roce 1420, tento klášter se nacházel při dnešní západní straně kostela. Po ukončení občanské války, byly klášter znovuobnoven ale benediktinky z kláštera svatého Jiří, které zdejší budovy získaly v roce 1589 zde vystavěly faru a samotný zdejší klášter zanikl. Tato fara se nacházela na jižní části kostela, ale byla zbořena v první polovině dvacátého století. Kostel svatého Ducha vyhořel v roce 1689, tehdy došlo také k nutné přestavbě, kterou se pozměnil dřívější gotický charakter svatostánku, protože získal barokní klenby a záklenky oken.

Uvnitř kostela se nachází několik velmi zajímavých objektů. Asi nejcennějším je gotické sousoší Piety, které pochází ze čtrnáctého století a jeho autorem byla dílna Petra Parléře. Toto sousoší je doplněno o výrazně novější hlavy z roku 1628. Další sochy z období gotiky, i když tentokrát se jedná o gotiku pozdní jsou socha svaté anny a bysty svatého Václava a svatého Vojtěcha, které vznikla na začátku století šestnáctého. Oltář kostela svatého Ducha je pozdně barokní – pochází z rocku 1760, byl sem přemístěn z kostela svatého Kříže u kláštera cyriaků, který stával na místě hotelu Intercontinental. Oltářní obraz, který zobrazuje svatého Josefa pochází z konce století sedmnáctého a namaloval ho J. J. Heinsch. No a dále jsou uvnitř také dva nástěnné obrazy, které pochází z první poloviny století osmnáctého a zobrazují legendu svatého Václav. Před kostelem může návštěvník kromě kříže  obdivovat také kamennou sochu, která představuje svatého Jana Nepomuckého, který udílí almužnu. Tato svatováclavská socha je dílem F. M. Brokoffa z roku 1727 a také sem byla přemístěna a to asi nepřekvapivě taktéž z okolí hotelu Intercontinental. .

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 1 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.