Kaple Božího Těla

Gotická Kaple Božího Těla je stavba, kterou dneska na Nověm Městě, či přesněji na Karlově náměstí již nenajdete. Zmizela již před několika staletími, ale svého času stanovila jednu z dominant Dobytčího trhu.

Když Karel IV. založil Nové Město, tak také nechal uprostřed Novoměstského rynku vztyčit dřevěnou věž. Tato stavba měla z dnešního pohledu velmi netradiční funkci. První pátek po Velikonocích byly zde občanům hlavního města říše ukazovány tzv. reliquiae imperiales neboli říšské svátosti. Šlo o korunovační klenoty, meč a plášť Karla Velikého a také obřadní kříž, který obsahoval svaté ostatky – mimo jiné Longinovo kopí nebo třísku z Kristova kříže a kousek jeho trnové koruny. Šlo o událost celoevropského významu, která do města přitahovala desetitisíce (podle některých údajů dokonce kolem sta tisíc) poutníků z celého kontinentu. Dřevěná věž byla z pohledu mnoha lidí nepříliš důstojným místem pro takovou událost. Proto v osmdesátých letech čtrnáctého století bratrstvo mocných s podporou panovníka Václava IV. rozhodlo, že zde bude založena kaple k poctě Nejsvětějšího Těla a Krve Páně a Panny Marie a sv. Felixe a Adaukta. Stavba byla ukončena a vysvěcena v roce 1393. Šlo o gotickou kapli, která byla na všech stranách a rozích obklopena osmi menšími kapličkami. Reliquiae imperiales byly od té doby ukazovány z ochozu její věže. Na začátku patnáctého století byla kaple předána pod správu Karlovy univerzity. Funkci kaple logicky uťaly husitské bouře, nebyl důvod ukazovat cosi co bylo spojeno jak s katolicismem tak s Římskou říší, které s Českem bojovala. Poté co revoluce skončila, svátosti se sem ještě jednou vrátily a to v dubnu  roku 1437  a tehdy také došlo ke stvrzení náboženského smíru mezi katolíky a utrakvisty – kompaktáta byla vytesána do desek později zasazených do zdí kaple. Kaple Božího Těla byla tehdy ve správě podobojí a tak to zůstalo až do doby pobělohorské. Tehdy ji získali do správy v roce 1628 jezuité,  ti si poblíž velmi rychle vystavěli moderní a vznešený kostel sv. Ignáce, ale kaple jejich bohoslužbám sloužila až do zrušení řádu. Poté také došlo ke zrušení kaple v roce 1784 a o pět let později této zvláštní budově zacinkal pomalu umíráček. Nové Město kapli Božího těla prodalo za 900 zlatých měšťanovi Václavu Lieberovi, který ale ji ani nedoplatil neboť … zemřel. V dražbě po jeho smrti byla budova prodána Vojtěchovi z Eisentsteinu, který ji ale získal s tím, že ji má zbořit – což také rychle učinil a využil ji jako stavební materiál.  Jediné co z budovy zůstalo byly desky s kompaktáty, které dnes patří Národnímu muzeu. Budova zmizela z Prahy na více jak dvě sta let, až v květnu roku 2011 její zbytky spolu s několika hroby (univerzitě sloužila i za pohřebiště profesorů) byly objeveny při stavebních pracích v Ječné ulici.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 2 se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.