Kostel Povýšení sv. Kříže – Koloděje

Kostel Povýšení sv. Kříže, který najdeme v Praze Kolodějích, je prostá podélná stavba, bez nějakých významnějších ozdobných prvků. Jednoduchost nenajdeme jen na exteriéru, i jeho vnitřní výbava je spíše skromná.

Předchůdcem dnešního kostela v Kolodějích  byla menší kaple svaté Anny. Tu nechala při zámku postavit dcera Jana Adama Andrease knížete z Lichensteina Marie Terezie Savojská v rámci zvelebovacích prací na blízkém zámku. Kaple měla vzniknout v roce 1722 a stavěl ji buď Kryštof Minetti nebo Johannes Nonio. V tomto prameny nemají jasno, první jméno je logické, protože jde o stavitele, který se věnoval tehdy zámku, druhé jméno se nachází na dokladech s vyúčtováním. Náklady nebyly příliš veliké, celá budova vyšla na přibližně dva tisíce zlatých. K její přestavbě či zvelebení došlo pravděpodobně v roce 1737. Kaple svaté Anny sloužila až někdy do roku 1806.

Přibližně v roce 1804 byla zřízena farnost v Kolodějích (dříve obec spadala pod duchovní správu Uhříněvsi a Újezdu nad Lesy). O dva  roky později byl položen základní kámen a v roce 1807 byl postaven nový kostel – k jeho vysvěcení došlo osmnáctého července roku 1807. Část jeho mobiliáře pocházela z tehdy zrušeného kostelíku sv. Bartoloměje v Újezdě. Tento kostelík byl poprvé zmíněn již ve čtrnáctém století, ale díky válkám byla obec téměř neobydlená a v devatenáctém století se kostel svatého Bartoloměje uvádí jako opuštěný. Jméno architekta, který postavil kostel Povýšení svatého Kříže není, podobně jako v případě kaple sv. Anny, známé, je možné že stavbu prováděl některý z knížecích stavitelů – tehdy pán z Liechtensteina zaměstnával Ignáce Schmidta a Josefa Hardtmutha. K stavebním úpravám kostela Povýšení sv. Kříže došlo až ve dvacátém století a to v roce 1928 a 1939. V tomto století se také stal kulturní památkou. Asi historicky nejvzácnější památkou je zdejší zvon se staročeským nápisem, který je pozdně gotický a pochází z roku 1486. Původně visel ve zrušeném kostele svatého Bartoloměje v Újezdu nad Lesy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 21 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.