Olšanské hřbitovy

Olšanské hřbitovy, které najdeme při ulici Vinohradská v Praze 3, jsou největší pražské pohřebiště. Zabírají rozlohu kolem padesáti hektarů. Svůj odpočinek zde nalezlo mnoho slavných Čechů (před vznikem vyšehradského Slavínu), jako například Karel Havlíček Borovský, Václav Kramerius či František Čelakovský.

Na Olšanech se prvně začalo pohřbívat v druhé polovině sedmnáctého století, během tak zvaných morových ran. Původně zde byly vinice a zahrady (patřící nejdříve církvi a později střídající různé majitele), jenž byly v roce 1679 prodány Starému městu a to zde o rok později zřídilo velký hřbitov, který poskytl poslední odpočinek lidem zhubeným černým morem (během devíti měsíců epidemie zemřelo více než třicet tisíc Pražanů). Olšanský hřbitov se dále rozšiřoval a zvyšoval počet “nájemníků” při následujících morových ranách v roce 1713 a v roce 1771. Jeho význam velmi vzrostl po hygienických ediktech císaře Josefa II., který zrušil původní kostelní hřbitůvky rozseté po celém městě a pohřbívání v české metropoli omezil jen na hřbitovy Malostranský a Olšanský. Byly totiž z tehdejšího hlediska vlastně mimo město.

Druhý obecní hřbitov na Olšanech vznikl v roce 1917 vedle prvního. Ale zde došlo k zajímavému časovému skoku. Protože hřbitovy třetí a čtvrtý (na pozemcích nakoupených nad původním pohřebištěm), které se dotkly Vinohradské třídy, začaly vznikat po roce 1835. Pátý vznikl vedle původních a později došlo k rozšiřování (šestý až devátý) směrem na západ. Tyto nové pozemky už ani nerozdělovala zeď, jak tomu bylo v předchozích případech. Desátý byl vyznačen v roce … 1910 a teprve poté číslování skočilo na onu dvojku (ta byla určená válečným obětem první světové, bez ohledu na jejich vyznání).  Také na ní můžeme obdivovat menší ruský pravoslavný kostel Zesnutí přesvaté Bohorodice, který byl postaven v letech 1624 až 1625. K jeho vysvěcení došlo 22. listopadu. Olšanské hřbitovy evidují více než sto tisíc pohřbených, ale podle různých odhadů, během celé jejich existence zde našlo svůj poslední odpočinek něco kolem dvou milionů lidí.


This entry was posted in Praha 3 and tagged . Bookmark the permalink.