Kostel sv. Klimenta v Klimentské

Kostel sv. Klimenta, který můžeme najít v Klimentské ulici na pražském Novém Městě dnes slouží Českobratrské církvi evangelické. A jak u těchto našich domácích evangelíků je docela obvyklé, propůjčují ho k náboženským obřadům i dalším církvím.

První kostel v těchto místech byl postaven někdy v jedenáctém století. Nic o něm nevíme, kromě toho, že existoval, což jasně dokazují zbytky základů objevené archeologickým průzkumem. Tato budova byla někdy ve dvanáctém či na začátku třináctého století zbořena a nahradil ji nový kostel, který byl zasvěcen sv. Klimentovi. Na konci téhož století vyhořel a kdyby ne založení Nového Města Karlem IV., tak by pravděpodobně zmizel. Ale velkolepé plány silně věřícího Otce vlasti potřebovaly i mnoho církevních staveb, proto byl kostel kompletně zrenovován, či možná spíše přestaven v gotickém stylu. Sv. Kliment sehrál zajímavou roli v dobách předcházejících husitskému povstání. Kázal zde totiž Jan Protiva, který byl velkým odpůrcem Jana Husa, donášel na něj církevní vrchnosti a dokonce proti němu svědčil v Kostnici. Je proto pochopitelné, že se stal cílem revolucionářů, kteří kněze vyhnali a budovu vyloupili. Později začal sloužit potřebám utrakvistů, v roce 1574 získal renesanční klenbu. Po bitvě na Bílé hoře byl evangelíkům odebrán, posledním nekatolickým farářem byl buď  Matěj Janda nebo Tobiáš Adalbertus (je možné najít obě jména připsaná k sv. Klimentovi).

Kostel sv. Klimenta se stal filiálním svatostánkem při sv. Petrovi Na poříčí. Za Josefa II. byl při velkých reformách zrušen a v roce 1793 jej zakoupil Mlynář Václav Michalovic, který ho přestavěl na sýpku. Světské využití netrvalo věčně, mlynářův syn budovu v roce 1850 prodal kalvinistům, kteří stavbu museli opravit a zároveň ji upravili v pseudogotickém stylu. K další přestavbě došlo v  devadesátých letech stejného století, kdy zde proběhla regotizace pod dozorem architekta Františka Mikše. Do rukou Českobratrské církve evangelické se kostel sv. Klimenta dostal v roce 1918. V sedmdesátých letech byla stavba zrekonstruována, během oprav byly objeveny vzácné gotické malby a také ony v úvodu zmíněné základy staršího kostelíku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 1 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.