Kostel sv. Vavřince – Hellichova

Kostel sv. Vavřince, který se nachází na pražské Malé Straně v ulici Hellichova číslo 18 je původně velmi stará románská stavba. Šlo o farní kostel malé obce Nebovidy, která patřila benediktinskému klášteru. Dnes se využívá jako koncertní síň.

Přesné stáří první církevní stavby, která zde stála, není známo. Při vykopávkách bylo objeveno pohřebiště, které určitě existovalo již někdy v jedenáctém století. Doložený kostel sv. Vavřince zde stál kolem poloviny 12. století a byl postaven v románském slohu. K architektonickým úpravám došlo ve třetí čtvrtině století třináctého a ve století následujícím byl kostel výrazně rozšířen a také nově zaklenut. Informace z konce čtrnáctého století, kdy zde byl postaven nový oltář zasvěcený svaté Dorotě jsou na dvě století všechno, co o zdejším svatém Vavřinci víme. Existují různé spekulace, například ohledně zničení během husitské doby a samozřejmě nějaká pozdější výstavba, ale ty jsou vytvářeny pouze na základě analogie a nikoliv podle doložených historických zdrojů. O tom, že stále vykonával své funkce víme díky doloženým účetním dokladům z konce šestnáctého a začátku sedmnáctého století, které vyjmenovávají různé větší či menší opravy stavby.

Po třicetileté válce kostel sv. Vavřince zůstal filiálním kostelem nového malostranského farního kostela sv. Václava. Tehdy také došlo k obrácení orientace a také novým, architektonickým úpravám. Další menší přestavba či dostavba proběhla někdy kolem první čtvrtiny 18. století ve stylu vrcholného baroka. Od roku 1775 byl zase přiřazen k malostranskému sv. Mikuláši, ale tady se pomalu církevní historie kostela končí, protože již o devět let později byl Josefem II. během církevních reforem zrušen. Stát budovu v roce 1793 prodal a o jedenáct let později došlo k významné přestavbě kostela na nájemní dům. V roce 1932 si jej pořídila československá církev husitská a chtěla ho stavebně upravit na faru a modlitebnu. K velké přestavbě nakonec nedošlo a budova stále sloužila částečně obytným účelům. V padesátých letech zde ale byly objeveny pozůstatky staré románské stavby a začalo být jasné, že jde o vzácnou památku. Na rekonstrukci ale musela počkat až do roku 1984, kdy došlo k šetrné rekonstrukci původní stavby a odhalení pozůstalostí z pradávných časů, takže Malá Strana je obohacena o další románsko-gotickou památku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 1 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.