Pálffyovský palác

Pálffyovský palác (také velmi často uváděný jako Pálffyho palác), je hezká barokní stavba s klasicistními úpravami, která se nachází ve Valdštejnské ulici číslo 14 na pražské Malé Straně.

Pálffyovský palác leží v místech, kde ve třináctém století probíhalo opevnění Malé Strany. Je velmi pravděpodobné, že zde tehdy stávaly i nějaké obytné budovy, ale jejich existence není zatím doložena žádným historickým pramenem ani archeologickými vykopávkami. Na vině je vyplenění a zničení Malé Strany husity v první čtvrtině čtrnáctého století. Existence prvních budov v těchto místech je doložena až kolem roku 1450, kdy zde stál dům pánů z Drásovic. Vzhled stavby není znám, nebylo to ale asi nic významného, protože i v následujících necelých sto letech si udržel relativně nízkou prodejní cenu. Budovy, které zde stály byly poničeny v roce 1541, během obrovského požáru Malé Strany a Hradčan. Renesanční stavba, která zde pak vznikla, musela být výrazně honosnější, čemuž také odpovídala mnohem vyšší prodejní cena. Těsně před Bitvou na Bílé hoře dům vlastnil Linhart Colonna z Felsu, který patřil mezi významné postavy stavovského povstání. Ten sice zemřel před jeho porážkou (v důsledků ran utržených v bitvě u Sinzendorfu), ale majetek byl jeho dědicům stejně zkonfiskován.

Po bitvě na Bílé hoře zkonfiskovaný palác získal Wolf Vilém Lamingen, jehož syna Wolfa Maxmiliána Lamingena zná z pověstí asi každý, jen pod počeštěným příjmením Lomikar. Lomikarové či Lamingenové budovu barokně upravili a vlastnili až do roku 1689, kdy ji zakoupily hrabata z Guttensteina. Palác byl neustále upravován a rozestavován až do roku 1709, kdy ho pořídil Jan Josef z Valdštejna, který budovu nechal sjednotit s vedlejší stavbou. Ke sjednocení došlo v následujícím desetiletí a kolem roku 1720 začala výzdoba a vybavování interiérů. Po Valdštejnech dům věnem získali Furstenbergové. K významnějším architektonickým zásahům došlo až v devatenáctém století, kdy se na stavbě objevily klasicistické prvky a ve stejném stylu došlo i k určitým úpravám interiéru. Jméno Pállfyovský palác stavba získala relativně nedávno. V roce 1881 budovu pořídil Eduard hrabě Pálffy, který stavbu vlastnil ale jen dvacet jedna let. Poté ji prodal státu a ten zde zřídil místodržitelský archiv a policejní stanici. Po roce 1950 palác získalo ministerstvo informací, po něm kultury a dnes ho využívá hudební konzervatoř.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 1 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.