Malý Muskonský dům

Malý Muskonský dům se nachází vedle Velkého Muskonského domu (musconského paláce) na pražské Malé Strane v Karmelitské ulici číslo 14. Jedná se o jednu z mála pražských staveb, která má své jméno po relativně nejbezvýznamnějším majiteli/obyvateli.

Ještě na začátku sedmnáctého století se zde neuvádí žádné stavby a jen zahrady. Ty si na začátku sedmnáctého století pořídili bratři Muskonové – kupci Ludvík a Antonín. Tehdy se zde také objevila první stavba, pro roce 1611 (bratři si dříve již parcelu rozdělili) Antonín Muskon zde nechal vystavět menší stavbu, které se začalo říkat Malý Muskonský dům. Muskonové, dědici Antonína, vlastnili zdejší pozemek i se stavbou až do roku 1655. Tehdy byl prodán Jiřímu Spriesslerovi a ten v roce 1659 prodal budovu i park Santinu de Bossi, který se podílel například na stavbě pražských fortifikací nebo na přestavbě Lobkovického paláce. Tento stavitel si pozemek koupil s bohulibým záměrem zde vytvořit sídlo pro svého syna Dominika. Stará a malá kupecká stavba tomuto mistrovi stavitelského řemesla nevyhovovala a proto v letech 1669 až 1673 zde vystavěl reprezentativní sídlo, které si ale po předchozí budově převzalo staré jméno. Dalším známým majitelem byl František Vilém Sontag, právník knížete Schwarzenberka, který je například spojen také s rozvojem tehdejšího Smíchova (vinice a vila Santoška). Šlechtické majitele měl tento dům také, patřili mezi něj například Šporkové, kteří ho vlastnili v druhé polovině osmnáctého století. V tomto století došlo také k vrcholně barokním úpravám. Další úpravy zažila v roce 1884, kdy zde bylo vystaveno zadní křídlo a také kůlna a byt pro kočího. K větší rekonstrukci a také modernizaci fasády došlo ve dvacátých letech dvacátého století. Tehdy se stal Malý Muskonský dům majetkem Prokopa Fořta, který kromě úpravy fasády nechal také zvýšit o jedno patro dvorní křídlo a zasklít pavlače. Fořtova žena Pavla, byla českou malířkou a v jejím vlastnictví zůstal dům i za tzv. komunismu až do šedesátých let, kdy ho přepsala na stát. Učinila tak ale pod nátlakem a proto byl jejím dědicům dům v restituci vrácen. V devadesátých letech došlo také k jeho rekonstrukci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 1 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.