Mlýn Huť – Všehrdův

Nad Čertovkou na pražské Kampě dříve stávalo hodně mlýnů, do dnešních dnů přežily pouze dva (i když jen jako budovy, svou funkci už dávno neplní). Jedním z nich je Velkopřevorský a druhým je mlýn Huť, občas také nazývaný Všehrdův, který je možno najít při … Všehrdově ulici.

Své druhé jméno mlýn získal podle Viktorina Kornela ze Všehrd, kterému ho přinesla věnem Apolena dcera Martina ze Dříní. Martin ze Dříní nebyl mlynář, byl jen vlastníkem této stavby, sám byl komorníkem při zemských deskách. Viktorin Kornel ze Všehrd si také ruce asi příliš moukou nezašpinil. Původně šlo o měšťana, který se ale živil jako právník, později se stal také děkanem Univerzity Karlovy a za zásluhy byl navíc povýšen do šlechtického stavu. Do dějin naší země se zapsal jako spisovatel a překladatel, jeho právnický spis o sporech měšťanů a šlechty může dnešnímu čtenáři přiblížit, jaké bylo tehdy postavení různých vrstev společnosti před zákonem. Velmi důležité je i to, že psal česky, což bylo v tehdejší době přeci jen neobvyklé, protože autoři dávali přednost „vznešenějším“  jazykům, jako byla latina a případně řečtina. Mlýn Huť byl pravděpodobně využíván tehdy jako Kornelovo obydlí, protože další nemovitý majetek, který vlastnili společně s manželkou, prodali. Pan ze Všehrd zemřel během moru v roce 1520.

Mlýn dále různě střídal majitele, v polovině šestnáctého století se stal majetkem Malé Strany a v době pobělohorské se dostal do rukou Pavla Michny z Vacínova, který poblíž vlastnil další nemovitosti a hlavně si poblíž nechal stavět velké honosné sídlo, Michnův palác, které je dnes známější pod názvem Tyršův dům. V druhé polovině osmnáctého století byl přestaven, ale již na začátku století následujícího se kolo zastavilo a mlýn přestal být využíván ke svému původnímu účelu. Někdy sloužil jako skladiště, jindy jako obytný dům. Ve dvacátém století několikrát vyhořel, jeden čas se zde nacházela i dílna a budova pomalu chátrala. Ke změně došlo až v devadesátých letech, kdy mlýn Huť pořídila společnost Všehrdův mlýn s.r.o., která ho nechala řádně opravit mlýnské kolo a později i samotnou budovu. Společnost byla založena nájemníky domu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 1 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.