Strahovský klášter

Strahovský klášter je nejstarším klášterem Řádu premonstrátských řeholních kanovníků. Jde jednak o velmi významnou historickou památku a navíc je, ačkoliv byl vrácen původním majitelům, zde stále Památník národního  písemnictví, který si od premonstrátu prostory pronajímá. Strahovský klášter se nachází na Hradčanech na Praze 1.

Strahovský klášter založil tehdy ještě český kníže Vladislav II. na popud olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka – který premonstráty do Čech přivedl, mniši do kláštera přišli z porýnského Steinfeldu – v roce 1140. Se samotnou stavbou se začalo v roce 1143. Ve třináctém a čtrnáctém století došlo k přestavbám (první byla způsobena ničivými účinky požáru v roce 1258), které změnily čistě románský charakter na směs románské a gotické architektury. Další stavební úpravy a změna stavebního stylu, tentokrát na barokní, Strahovského kláštera přišla v sedmnáctém století. Tehdy vznikl navržený J. Orsim Teologický sál knihovny vystavěný v letech 1671 až 1679, původní základ zdejší obsáhlé a vzácné knihovny.  Další úpravy a hlavně opravy byly nutné po škodách, které Strahovskému klášteru způsobily nejdříve v roce 1742 francouzská a poté v roce 1757 pro změnu pruská vojska. Nejdříve se z nových významných prvků objevila bohatě zdobená barokní brána taktéž z roku 1742 od stavitele A. Luraga. A poté doznala rozšíření i samotná slavná knihovna výstavbou Filosofického sálu, který nechal postavit opat Václav Mayer v letech 1782 až 1784. V dobách komunismu byl klášter vystěhován a přetvořen na Památník národního písemnictví. S tím byla spojená i velká rekonstrukce, díky které se odhalilo velkou část zachovalé románské architektury. Po tzv. Sametové revoluci došlo znovu ke změně a Strahovský klášter se vrátil zpět řádu premonstrátů, kteří pronajali prostory PNP. Tehdy došlo také k další opravě klášterních budov. Součástí kláštera jsou kostely svatého Rocha a chrám Nanebevzetí Panny Marie, které si ale zaslouží svůj samostatný článek, neboť zvláště druhá stavba je velmi zajímavá a jak historicky (aby ne, když jde původně o románskou baziliku) tak architektonicky významná. Strahovský klášter ačkoliv plní své funkce jak náboženské tak vědecké je možno navštěvovat a rozhodně to stojí za to, jde totiž o stavbu, kde bez nadsázky můžeme mluvit o celonárodním a možná dokonce i o středoevropském významu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 1 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.