Aueršperský palác

Dvoupatrový Aueršperský palác (který se také občas nazývá Clary-Aldrigenský) vyznačuje relativně skromné raně barokní průčelí zdobené toskánskými pilastry natavenými na představené pilíře v přízemí. Budova paláce se nachází na Valdštejnském náměstí na Malé Straně a je součástí komplexu Parlamentu České republiky.

Na těchto místech stávaly ve středověku řemeslnické domy a také se zde nacházel okraj pohřebiště, které patřilo k románskému kostelu sv. Ondřeje. Památky na středověk, včetně hrobek z hřbitova, byly nalezeny při archeologickém průzkumu sklepení Aueršperského paláce. V šestnáctém století zde byly tři, ale dva z nich byly spojeny v roce 1526. Spojená stavba, stejně jako její samostatný soused gotického původu, vyhořela během požáru v roce 1541, který vybuchl 2. června a zničil téměř celou Malou Stranu, Hradčany a dokonce zasáhl i Pražský Hrad. Obě budovy umístěné  v takto lukrativním místě pod Hradem byly rychle obnoveny. Sklepení spojené renesanční stavby stejně jako její obrysy jsou dochované do dnešních dnů v budově paláce.

Nová historie staveb nastala v roce 1680. Tehdy si nejdříve spojenou renesanční budovu zakoupil Jan Aldringen (čili zde je kořen jeho druhého jména Clary-Aldringenský), jeden z představitelů šlechty, která své panství u nás rozšířila po Bílé Hoře a za třicetileté války (jeho předek hájil zájmy rakouského císaře během stavovského povstání a za to byl povýšen do panského stavu). V roce 1682 přikoupil ještě vedlejší stavbu. Oba domy spojil raně barokní přestavbou, které sjednotilo průčelí. Za palácem se nacházela zahrada, jejíž podobu tvar je možno najít na Langwilowě modelu, který vznikl v první polovině devatenáctého století. K další úpravě paláce došlo v roce 1751. Své dnešní jméno získal v devatenáctém století. V roce 1842 ho pořídil kníže Karel Vilém Auersperg, který ho nechal stavebně upravit. V roce 1856 bylo zde ještě přistaveno druhé patro. K výraznějšímu zásahu do disposice interiérů došlo v roce 1863, kdy byl vystaven zrcadlový salon. K dalším přestavbám došlo ještě na začátku dvacátého století, kdy byl palác Auerspegy (Aueršperky) prodán Zemskému sněmu. Palác také sloužil ministerstvu informací a později školství a kultuře. Nyní je součástí Parlamentu naší země a pro jeho potřeby byl také mírně upraven. Jedná se o národní kulturní památku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 1 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.