Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Modřany

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech se nachází na malém kopečku obklopený hřbitovem. V jeho blízkosti je umístěna také fara, která leží při ulici K dolům číslo 315.

Modřanský kostel má své kořeny ve středověku. Přesná doba založení není známa, ale je dost pravděpodobné, že jeho věk (či přesněji stáří předchůdce dnešní budovy) bude zhruba stejný, jako věk samotných Modřan. O těch sice existuje dokument z roku 1088, ale ten je považovaný dnes za falsum a první věrohodný doklad je až o rok starší – jedná se o nadání vyšehradské kapitule v již existujícím městečku Modřany. Něco takového určitě muselo mít svůj vlastní svatostánek. První písemný důkaz, který dokládá existenci kostela je ještě o další dvě staletí mladší. Pochází z roku 1384 a jedná se o informace o farních kostelích říčanského arciděkanství. U modřanského kostelíku je zmínka, že má ošoupaný starý misál.  Vykopávky doložily, že tehdejší, v jádru určitě románská, později goticky přestavovaná, stavba se nacházela na místech dnešního barokního kostela. Během husitských bouří byl kostel silně poničen a dostal se do rukou podobojí. Pravděpodobně hodně chátral, historici si nejsou jisti, kdy se zde začaly bohoslužby. K opravám zde došlo až někdy kolem třicátých let šestnáctého století. Po porážce stavů na Bílé Hoře byly Modřany i s kostelem odebrány Gabrielovi Želiňskému, který se zúčastnil rebelie proti Habsburkům. V roce 1622 kostel získal zbraslavský klášter, ale měl s ním spíše jen starosti, protože byl během třicetileté války třikrát silně poničen, jedno Sasy a dvakrát Švédy, kteří si z něj dokonce udělali zbrojnici.

Kostel mohl být opraven vlastně až po uzavření vestfálského míru v roce 1648. V roce 1690 došlo k dalším opravám a také zdejší věřící si mohli vychutnat zvuk varhan (bez pedálů), které jim věnovali zbraslavští mniši. K změně charakteru kostela došlo hlavně během přestaveb v roce 1724 a 1756, kdy Nanebevzetí Panny Marie získalo přibližně dnešní podobu s prodlouženou chrámovou lodí a upraveným stropem.  Zbraslavský klášter byl Josefem II. zrušen a kostel v Modřanech přešel do správy náboženského fondu. V roce 1881 byly zahájeny zde větší opravy při kterých kostel získal ještě dva postranní oltáře.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 12 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.