Kostel sv. Norberta ve Střešovicích

Kostel sv. Norberta je relativně mladou stavbou, která vznikla na konci devatenáctého století. Je postaven v neorománském stylu. Nachází se při ulici Sibeliova v Praze 6 Střešovicích. Patří mezi dominanty ve své městské čtvrti a z jeho věže se divákovi naskýtá opravdu hezký výhled do  okolí.

Střešovická historie je rozhodně velmi výrazně spojena s existencí strahovského kláštera.  Ve středověku kláštery či možná přesněji náboženské řády stejně jako církevní hodnostáři měli podobnou pozici jako šlechta a ovládali velmi rozsáhlé majetky i s poddanými. Obec Střešovice byla darem českých knížat právě výše uvedenému klášteru v roce 1143 a od té doby, až na krátké období husitských válek, byla s budovou a hlavně mnišským řádem spojena až do dvacátého století. Nešlo o nějakou velkou či významnou obec, Střešovice byly vlastně hospodářským zázemím kláštera, které se začalo výrazněji rozvíjet až v devatenáctém století. Zvláště v jeho druhé polovině se začal vývoj a hlavně i růst populace zde zrychlovat, což pro církevní potentáty znamenalo další administrativní změny. V roce 1887 byla zdejší farnost rozdělena na dvě nové a vznikla i samostatná střešovická a strahovský opat Zikmund Starý se rozhodl, že každá farnost musí mít své důstojné sídlo. Tím se stal pro Střešovice kostel sv. Norberta. Plány i realizace kostela jsou dílem Františka Rožánka a Jaroslava Kuchty, kteří se rozhodli pro stavbu v neorománském stylu, aby bylo dostatečně zvýrazněno pradávné vazby na románský klášter na Strahově. Stejně tak i výběr patrona, neboli svatého Norberta z Xantenu byl logický. Tento magdeburský arcibiskup založil o Vánocích roku 1121 premonstrátský řád – jeho pozůstatky jsou pohřbeny ve strahovském klášteře, kam byly převezeny v roce 1627.  Základní kámen ke stavbě kostela byl položen 7. května roku 1890. K   vysvěcení stavby došlo sice 12. července o rok později, ale její úřední schválení kolaudací nastalo až v říjnu roku 1892.  Oltář kostela sv. Norberta je svědkem historických zmatků. Původní, který zde vznikl při výstavbě chrámu byl v padesátých letech nahrazen strahovským, který sem byl přesunut z důvodu komunistické likvidace kláštera. Ale poté co byl klášter na Strahově znovu obnoven, jeho oltář mu byl vrácen a kostel svatého Norberta dostal svůj vlastní moderní. Během života této církevní budovy došlo ke dvěma významnějším opravám, jedná proběhla v roce 1948 a druhá v roce 2002.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 6 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.