Krematorium Strašnice

Krematorium Strašnice je samozřejmě místem posledního rozloučení s nejbližšími, kteří již odešli na vždy z tohoto světa. Ale jedná se také o největší stavbu tohoto typu v Evropě a zároveň je od roku 1958 zapsána na seznam našich kulturních památek.

Pohřeb žehem je velmi starou formou pohřbívání. Z náboženských důvodů (prach jsi a v prach se obrátíš) se ale v monoteistickém světě na dlouhou dobu od této formy ustoupilo. Situace se začala měnit až v devatenáctém století, kdy také začaly vznikat první krematoria. V Rakousko-uherském mocnářství byla ale situace mnohem složitější. Zde sice již došlo za vlády Josefa II. k výraznému utlumení vlivu církve na konci osmnáctého století, ale stále šlo o katolickou monarchii. Takže nápad na výstavbu krematoria byl neustále blokován. Mladé Československo ale již tyto povinné mocensko církevní vazby nemělo. Pohřbívání ohněm bylo povoleno již v roce 1919 a tím se také odblokovala nejdůležitější překážka, pro výstavbu krematoria. První pražské krematorium vzniklo v Olšanech, ale šlo jen o provizorium. V roce 1926 byla vypsána městem Praha veřejná soutěž na projekt nové budovy a její vítězové se dostali do druhého užšího klání. V něm zvítězil architekt Alois Mezera. Práce na stavbě byly zahájeny v červenci roku 1929 a hrubá stavba byla dokončena … v prosinci téhož roku. Dokončení vnitřních prostor bylo náročnější, slavnostního otevření se moderní konstruktivistické krematorium Strašnice dočkalo až v lednu roku 1932. To ale ještě neznamenalo otevření stavby pro veřejnost, bylo potřeba provést ještě sérii různých zkoušek, kterými se ověřovalo kremační schopnosti. První pohřeb žehem provedlo krematorium Strašnice 4. dubna roku 1932. Jistou ironií osudu byl fakt, že jedním z prvních pohřbívaných byl i jeden z projektantů kremačních pecí pan Chvalina. Krematorium pracuje do dnešních dnů (a v době psaní těchto řádek zrovna mělo za sebou osmdesát let svého provozu), samozřejmě v průběhu let zde s vývojem technologií docházelo k různým modernizacím. Budova je ve vlastnictví Hlavního města Prahy a provozuje ji pražský pohřební ústav.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 10 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.