Týnská škola

Týnská škola je velmi hezká stavba, která zakrývá průčelí Týnského chrámu na východní straně Staroměstského náměstí. Mezi okolními stavbami nevyniká jen svou architektonickou podobou, ale také velmi hezkou freskou Nanebevzetí Panny Marie.

Tam kde se dnes nachází Týnská škola stávaly podle záznamů ze čtrnáctého století gotické domy (severnější byl určitě ze století předchozího a je zde díky němu nejstarší podloubí v naší zemi, které mimo jiné zdobí velmi zajímavá hlava zeleného muže obklopeného dubovým listím plnící funkci svorníku klenby). Škola zde byla umístěna v roce 1407 poté co byl její majitel za protistátní chování vyvlastněn. Ale vzdělávací činnost při kostele Panny Marie před Týnem je doložena již ve století předchozím, kdy zde přednášel lékař prvního našeho Lucemburského panovníka mistr Walther. Asi nejvýznamnějším správcem Týnské školy byl Matěj Rejsek (učil zde až do roku 1476), známý sochař a stavitel z druhé poloviny patnáctého století, jehož asi nejvýznamnějším dílem je chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, který je pro svou unikátnost zapsán na seznam světového dědictví (a Praha mu pro změnu vděčí za svou Prašnou bránu).

Ke spojení budov Týnské školy došlo v první polovině šestnáctého století, kdy se objevil zdejší velmi výrazný raně renesanční štít. V století následujícím byl do středu štítu umístěn obraz Nanebevzetí Panny Marie. Vzdělávací instituce byla ve zdejší budově zrušena v roce 1842 a od poté byla stavba upravena na byty. Za protektorátu došlo k opravě Týnské školy a také k restauraci náboženské fresky a také sgrafit umístěných na nádvorní straně budovy. Původní stavba školy začala znovu sloužit vzdělávacím účelům až na konci osmdesátých let dvacátého století. Tehdy se zde v roce 1987 začal vyučovat gregoriánský chorál, vícehlasý zpěv, latina a historie. A od roku 1990 zde výuku zahájila střední katolická škola neboli Collegium sanctissimae Mariae. Ta se odvolává na tradici založenou již v roce 1438 Janem Rečkem z Ledče, purkmistrem a měšťanem Starého Města, kterého si král Zikmund velmi vážil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha 1 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.